Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ysgol Maes y Gwendraeth

  • SearchSearch Site
  • Translate Translate Page
  • Twitter Twitter
  • Facebook Facebook
  • Instagram Instagram
  • ParentPay ParentPay

Cyfnod Allweddol 3

(Blwyddyn 7, 8 a 9)

Mae disgyblion CA3 Ysgol Maes y Gwendraeth yn dilyn amryw o bynciau diddorol a chyffrous dros amserlen pythefnosol. Mae’r cwricwlwm yn cynnwys gwersi craidd Cymraeg, Saesneg a Mathemateg a Gwyddoniaeth ym mlynyddoedd 7, 8 a 9. Rhennir gweddill yr amserlen pythefnosol rhwng pynciau all-graidd o dan adain Meysydd Dysgu a Phrofiad y Cwricwlwm newydd fel y ganlyn:

Addysg Gorfforol, Bwyd a Maeth, Chwaraeon a Lles

Ffrangeg a Sbaeneg

Celf, Cerdd, Drama 

Dyniaethau (Hanes, Daearyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddau)

Dylunio a Thechnoleg

Bydd y sgiliau allweddol (llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol) yn cael eu cymhwyso ar draws y cwricwlwm, ym mhob pwnc yn ogystal a gwersi Technoleg Gwybodaeth (TG).

Yn ystod Blwyddyn 9, bydd y disgyblion yn cychwyn a chwblhau’r broses o ddewis eu pynciau ar gyfer eu hastudiaethau TGAU gan ddechrau ar amserlen newydd ar ôl hanner tymor Sulgwyn.