Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ysgol Maes y Gwendraeth

  • SearchSearch Site
  • Translate Translate Page
  • Twitter Twitter
  • Facebook Facebook
  • Instagram Instagram
  • ParentPay ParentPay

Cyfnod allweddol 5

Uwch Gyfrannol a Safon Uwch (Blwyddyn 12 a 13)

Yng Nghyfnod Allweddol 5 yn Ysgol Maes y Gwendraeth bydd rhan fwyaf y myfyrwyr yn dilyn tri phwnc dewisol Lefel 3/Uwch Gyfrannol ynghyd â'r Tystysgrif Her Sgiliau. Bydd cyfle hefyd i ail-sefyll pynciau craidd TGAU.

Fel rhan o’n darpariaeth Cyfnod Allweddol 5, mae Ysgol Maes y Gwendraeth yn gweithio o fewn y Bartneriaeth Addysg Gymraeg (PAG) sy’n darparu cyrsiau trwy fodel dysgu cyfunol sydd wedi ei adnabod fel model arloesol ac arfer arbennig sy’n cynnig nifer o bynciau ychwanegol i’r ysgol er mwyn ehangu dewis ac i baratoi myfyrwyr at ffordd newydd o weithio yn y gwaith neu’r Brifysgol.

O ganlyniad mae’r ysgol erbyn hyn yn cynnig y cyrsiau canlynol i’r myfyrwyr:

Amaethyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol, Addysg Gorfforol, Bioleg, Cemeg, Celf, Celf-Tecstilau, Celf-Ffotograffiaeth, Cerdd, Cymraeg, Chwaraeon, Daearyddiaeth, Drama, Electroneg, Ffiseg, Ffrangeg, Gofal Plant, Gwleidyddiaeth, Gwyddor Bwyd a Maeth, Gwyddor Feddygol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol (UG), Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Tyst L3), Mathemateg, Mathemateg Bellach (UG), Peirianneg, Sbaeneg, Seicoleg, Technoleg, Technoleg Gwybodaeth a Throseddeg.

Gweler llyfryn Llwybrau Dysgu am fwy o fanylion.