Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ysgol Maes y Gwendraeth

  • SearchSearch Site
  • Translate Translate Page
  • Twitter Twitter
  • Facebook Facebook
  • Instagram Instagram
  • ParentPay ParentPay

Dysgu ac Addysgu

 

Credwn yn gryf ym Maes y Gwendraeth fod addysgu a dysgu da yn rhoi sylfaen gadarn i ysgol effeithiol. Cynigir cyfleoedd cyson i’n staff ystyried eu haddysgeg a derbyn cefnogaeth bellach mewn dysgu proffesiynol er mwyn datblygu dulliau ac arferion arloesol.